Kaja Sepp
Juhataja

Psühholoog/ eripedagoog

jarva@jarvareha.ee tel 5077543

Tartu Ülikool psühholoogia

Tallinna Ülikooli eripedagoog- nõustaja (magister).

Olen omandamas pereterapeudi kutset. 

Saan Sind aidata järgmiste probleemide korral: 

  • Psühholoogilised probleemid kodus, koolis, töökohas, eraelus.
  • Nõustan õppeasutusi ja lapsevanemaid HEV laste temaatikas (õppetöö, juhtumipõhised probleemid, käitumisprobleemid, õpimetoodikad, abi osutamise võimalused).
  • Testimisvõimalused: Koolipsühholoogi test
  • TRIPODi testid (vaimne võimekus, kutsesobivus, isiksusetestid)

 

Signe Kalberg
Kogemusnõustaja; hingehoidja

e-kiri: Signe@jarvareha.ee

Pöörasin oma elus uue lehekülje pool tosinat aastat tagasi, kui asusin õppima usuteaduse instituuti hingehoidjaks. Vaid mõni kuu peale bakalaureusekraadi saamist läksin õppima kogemusnõustamist. Julgesin selle sammu astuda, kuna tundsin, et paljud inimesed vajavad head kuulajat ning kes on kogenud nendega midagi sarnast. Kedagi, keda võib usaldada, kes ei anna hinnangut, vaid püüab mõista ning toetada. Kedagi, kes aitab leida endas üles oma head küljed ning ressursid, et tulla välja raskest olukorrast või parandada oma tervislikku seisundit, leida jõudu elamiseks ning tunda end paremini.

Tänasel päeval koolitan juba ise tulevasi kogemusnõustajaid.

Karit Raidmets
Kogemusnõustaja
e-kiri: karit@jarvareha.ee

Olen kahe lapse ema.  Seoses oma
lapse toetamisvajadusega olin otsingul, kes saaks mind aidata ja kuidas saada rohkem infot ATH diagnoosi saanud lapsega elus edasi liikumisel.

Sellest otsingust kasvas välja Keilasse aastal 2013 ATH tugigrupp lastevanematele. Aastal 2016 lõpetasin Avituse koolituse
kogemusnõustajana. 

Õpingute käigus tundsin, et suudan olla toeks inimestele, kes otsivad tuge ja sihti elus edasi liikumiseks.

Nõustan: ATH-ga lapse vanemaid, ärevus-ja paanikahäirega inimesi
ning inimesi, kes on kogenud/kogevad stressi, läbipõlemist, depressiooni.

Eleri Kütt
Eripedagoog

e-kiri: eleri@jarvareha.ee

valentine, valentines day, pink
Raja Puna
Eripedagoog/ logopeed

e-kiri: raja@jarvareha.ee

love, romance, hand-in-hand
Pereterapeudid

Tiina Läänsoo

Info: tel 5077543

love, romance, hand-in-hand
Sotsiaaltransport
0.80 senti km

Info: tel 5077543

Merit Puna
Psühholoog/ sotsiaalpedagoog


Tel: 55940551

e-kiri: merit@jarvareha.ee

Liudmyla Levchenko

Psühholoog, eripedagoog/ logopeed

E-kiri: liudmila@jarvareha.ee

 

 

Liudmyla on omandanud Ukrainas logopeed/eripedagoogi kvalifikatsiooni kui ka psühholoogia kraadi. Ukrainas töötas ta lastega, kes vajasid logopeedilist ja eripedagoogilist sekkumist. Liudmyla valdab erinevaid logopeedilisi võtteid, mis aitavad kaasa kõne arengule ka kõige keerulisemate juhtumite korral. 

 

Я из Украины! Меня зовут Людмила Левченко. Я логопед-дефектолог и психолог. Работаю с детьми более 30 лет. Занимаюсь коррекцией речевых нарушений и развитием когнитивной сферы. Направления моей работы: – диагностика личности ребенка с целью определенияхода психического развития, соответствия возрастнымнормам развития, создания программ индивидуальнойработы. – коррекционно- развивающая работа. Провожу индивидуальные и групповые занятия с детьми, направленные на развитие сенсорно-перцептивной сферы, мелкой моторики, речи,графических навыков. Провожу индивидуальные и групповые консультации для родителей. Имею высшее образование в области дефектологии, логопедии, специальной педагогики и психологии.

Füsioteraapia teenus Paifys teraapiakeskus