Sotsiaalne rehabilitatsioon ja vajadusel nõustamine teenusele saamiseks.
Kui oled tööealine inimene, kuid sul on PUUDUV TÖÖVÕIME,
sa ei tööta ega ole registreeritud tööotsijana – siis võid sa vajada SOTSIAALSET REHABILITATSIOONI.
Taotle teenus sotsiaalkindlustusametist või tule konsultatsiooni.
 
 
Uuest aastast lihtsustub esmasesse psühhoosi haigestunud inimeste jaoks sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele jõudmine

Teenused kohalikule omavalitsusele

Pakume kogemusnõustamise teenust.
Eesti Töötukassa klientidele on teenus tasuta.
Pakume täiskasvanutele kogemusnõustamist järgmistel teemadel:
depressioon, surm, lein, sõltuvused (kaassõltuvus), meeleolulangus seoses raskete sündmustega elus, perevägivald, motivatsioonilangus, motivatsiooni leidmine ja enda jõustamine. 
Töötamise, töö otsimise ja tööga seotud võimalused ja võimalikkus.
 
Vajalik on eelnev registreerimine: jarva@jarvareha.ee
Töötukassa klientide registreerimine toimub läbi Eesti Töötukassa: https://www.tootukassa.ee/…/toovoimer…/kogemusnoustamine
 

Meie eesmärgiks on pakkuda nõustamist ja tuge peredele ning üksikisikutele. Teenust pakuvad psühholoog, eripedagoog, logopeed, sotsiaaltöötaja, kogemusnõustaja, tegevus- ja füsioterapeut.  Pereprobleemide korral pakub tuge pereterapeut. Terapeutidel on pikaajaline töökogemus oma tegevusvaldkonnas, meetodid on teaduspõhised ning meeskonna liikmed on läbinud vastavad koolitused.

Osutame sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust nii lastele kui täiskasvanutele (tegevusluba nr  SRT000234). Üheskoos leiame parimad viisid abi osutamiseks ning sobivad teraapiavormid klientidele. Uudseks lähenemiseks on mobiilne rehabilitatsioonimeeskond, kes liikumispuudega klientidele teeb kodukülastusi.

Sotsiaalne rehabilitatsioon on sotsiaalteenus, mis mõeldud puudega või piiratud töövõimega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul. SRT kaudu inimene ja pere õpivad, kuidas saada igapäevaselt hakkama terviseseisundist tingitud erivajadustega.

Tööalast rehabilitatsiooni pakutakse inimestele, kellel on täidetud kõik järgmised tingimused:

  • nad on tööealised (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga);
  • neil on tuvastatud vähenenud töövõime (puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime);
  • nad on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad) või otsivad tööd (on registreeritud töötud).

Meie visiooniks on laste ja täiskasvanute arengu toetamine läbi erinevate teraapiate pakkumise.  Toetame kliendikeskset lähenemist ning koostöös leiame parimad lahendused.