ISTE

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli (ISTE) tegevustega liitudes on sul võimalus saada tuge oma vaimse ja füüsilise tervise arendamiseks, sind toetatakse võimetekohase töö või tegevuse leidmisel ja aidatakse murede lahendamisel.

Kuidas saan osaleda?

Anna osalemise soovist teada oma valla või linna sotsiaaltöötajale. Koos sotsiaaltöötajaga selgitate välja sinu toetusvajaduse

  • teiste inimestega suhtlemisel
  • vaimse tervise hoidmisel
  • füüsilise tervise eest hoolitsemisel
  • liikumisel nii kodus kui väljaspool kodu
  • töö ja õppimisega seotud tegevustes
  • vaba aja sisustamisel
  • igapäevaeluga toimetulekul

Teenusmudeli tegevustes osalemise ajal saad sulle vajalikku tuge ja abi kohalikust sotsiaalasutusest.  

Kesk-Eesti Nõustamis- ja Rehabilitatsioonikeskuse koordinaator projekti rakendamisel: e- kiri relika@jarvareha.ee; tel 55941595

Meie partnerid projektis on Sotsiaalkindlustusamet, Türi vald, Paide linn https://sotsiaalkindlustusamet.ee/puue-ja-hoolekanne/erihoolekanne/isikukeskse-erihoolekande-teenusmudel#kuidas-saan-osaleda