Nõustamine võib olla turvaline ja varjuline ”paik”, kus igapäevaelu saginas
hetkeks peatus teha. Siin saab inimene rääkida oma elust asjast huvitatud,
toetavale ning mõistvale inimesele. Siin saab koguda jõudu ja enesekindlust
raskustega silmitsi seismiseks ning elus uute radade leidmiseks.

R. Vance Peavy

Grupinõustamisel tegeleb nõustaja mitme sarnaste vajadustega kliendiga. Grupinõustamist võib läbi viia ka mitu nõustajat. Grupi suurus võib olla 2–30 inimest. Üldjuhul kestab nõustamine sõltuvalt grupist ja käsitletavast teemast 1–2 tundi. Seega on grupinõustamine tõhus nõustamisviis aja efektiivse kasutamise poolest, sest abi jõuab kiiremini rohkemate inimesteni. Samuti on grupinõustamine inimesele olemuslikult sobiv, sest inimene on sotsiaalne olend ning on loomulik, et ta tahab olla ja tegutseda grupis. Grupinõustamisel saavad kliendid võrrelda (seostada) oma eesmärke teiste grupiliikmete eesmärkidega ja jõuda üheskoos kõigile kasulike tulemusteni. Selline koostöö arendab grupi liikmete suhtlemis-, koostöö- ja eneseväljendusoskust.