Toetust antakse eesmärgiga parandada kohalikul tasandil psühholoogilise abi pakkumist, et
seeläbi toetada Eesti elanike psühhosotsiaalset heaolu ja vaimset tervist.

Tasuta teenust saavad registrijärgsed Paide linna kodanikud.

Online broneerimine teenusele on siin:

Vaimse tervise teenuse toetusele on õigus KOV-il, kes soovib oma elanikele pakkuda psühholoogilist või psühhosotsiaalset abi hallatava asutuse või muu koostööpartneri kaudu. Meedet iseloomustab järgmine:

  • Rahastatakse psühholoogilist abi ja psühhosotsiaalset abi.
  • Psühhosotsiaalse abina kvalifitseeruvad järgmised tegevused:
  1. hingehoidlik nõustamine;
  2. pereteraapia;
  3. kogemusnõustamine;
  4. pere lahendusring;
  5. muu inimeste psühhosotsiaalset heaolu parandav tegevused, mida pakuvad oma pädevuse piires selleks asjakohase ettevalmistuse saanud isikud ja mille rahastamist peab Sotsiaalministeerium põhjendatuks.

Teenust pakuvad:

Hingehoidlik ja kogemusnõsutamine: nõustaja Signe Kalberg tel 56696977

Psühholoog Kaja Sepp tel 5077543 e- kiri: jarva@jarvareha.ee

Ukraina/vene keelne psühholoog: Liudmyla Levchenko tel 53949323 e-kiri: Liudmila@jarvareha.ee

Pere Lahendusring: nõustaja Leena Masing e.kiri: leena@ennetuskeskus.ee telefon: +372 525 9447 

Rohkem infot antud meetodi kohta on siin: