Toetust antakse eesmärgiga parandada kohalikul tasandil psühholoogilise abi pakkumist, et seeläbi toetada Eesti elanike psühhosotsiaalset heaolu ja vaimset tervist. Tasuta teenust saavad registrijärgsed Paide linna kodanikud. Online broneerimine teenusele on siin: Vaimse tervise teenuse toetusele on õigus KOV-il, kes soovib oma elanikele pakkuda psühholoogilist või psühhosotsiaalset abi hallatava asutuse või muu koostööpartneri kaudu. Meedet iseloomustab järgmine: Rahastatakse psühholoogilist abi ja psühhosotsiaalset abi. Psühhosotsiaalse abina kvalifitseeruvad järgmised tegevused: hingehoidlik nõustamine; pereteraapia; kogemusnõustamine; pere lahendusring; muu inimeste psühhosotsiaalset heaolu parandav tegevused, mida pakuvad oma pädevuse piires selleks asjakohase ettevalmistuse saanud isikud ja mille rahastamist peab Sotsiaalministeerium põhjendatuks. Teenust pakuvad: Hingehoidlik ja kogemusnõsutamine: nõustaja Signe Kalberg tel 56696977 Psühholoog Kaja Sepp tel 5077543 e- kiri: jarva@jarvareha.ee Ukraina/vene keelne psühholoog: Liudmyla Levchenko tel 53949323 e-kiri: Liudmila@jarvareha.ee Pere Lahendusring: nõustaja Leena Masing e.kiri: leena@ennetuskeskus.ee telefon: +372 525 9447

SA Eesti Lastefond

Paide/ Järvamaa ATH tugirühm

Ühinege aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) tugirühmaga Paides!

Kui Teile tundub, et lapsel on aktiivsus- ja tähelepanuhäire  tunnused või on diagnoositud ATH, siis toetuse, mõistmise ja teadmiste saamiseks on Viimsis võimalus ühineda ATH tugirühmaga, kus üks kord kuus kohtuvad lapsevanemad, kelle lapsel samasugused probleemid.

Oodatud on kõik, kellel on kodus, koolis või lasteaias ATH laps või ATH tunnustega laps.

Tugirühmad 2022 aastal:

27.aprill algusega kell 18.00 on ATH kogemusnõustaja Karit Raidmets alustamas ATH lastevanemate tugigrupiga Paides Lai 33 Kesk-Eesti Nõustamis- ja Rehabilitatsioonikeskuses

Palun registreerida e- kirjaga: karit@jarvareha.ee või helistades tel: 56847907 Karit.

Ootame huvilisi!

Järgmine kohtumine 27.aprill

 Tel: 55940551

e-kiri: merit@jarvareha.ee
  • Teenusel käimine on meie mõlema koostöö. Kui juhtub, et jääd haigeks või tuleb ette mõni muu olukord, kus teenusele jõudmine muutub hetkel võimatuks siis kindlasti anna sellest teada! Sinu terapeut ootab Sind ja on oma aja Sinu järgi planeerinud! Austagem üksteise aega ja oleme mõistvad, juhtub nii Teil kui meil. Kõike ei saa ette planeerida kuid lühike sõnum või kõne on olukorda lahendav.
  • COVIDi olukorras oleme kõik väga haavatavad, mõistkem üksteist. 
  • Klientidele pakume reeglina teenusel käimiseks püsiajad, et oleks teada, mis päeval ja kellaajal teenusele oodatakse. 
  • Juhul kui laps on nutune ja pahur, ei pea lapsevanem nutvat last üksi teenusel jätma- harjumine võtab aega, lapsevanem saab olla oma  lapse kõrval, pakkumaks turvatunnet ja mõistmist. 
  • Kui midagi jääb mõistetamatuks siis alati räägi terapeudiga, segadus ja nõutus ei ole head kaasteelised teenusel. 

Teenused on avatud ja inimestele kättesaadavad. 

Kui oled tõbine siis jäta teenusele tulemata! Kindlasti helista ja tühista teenuse aeg!

Pese käsi ja kasuta desovahendeid, mis on kättesaadavad avalikus ruumis (koridoris). 

Nõustamist on võimalik teha ka veebis. Kui tunned, et veebinõustamine on Sinu jaoks ohutum ja mugavam viis teenusel osalamiseks siis palun anna sellest teada.

Külastame endiselt kliente kodus ja erihoolekandeasutustes. 

Kasutame isikukaitsevahendeid.

Terapeutidel on olemas vaktsineerimispassid.