Koolitused ja teabepäevad erinevatele huvigruppidele. Koolitusinfo vahendamine ning KENRK enda poolt tehtud koolitused.

Haridusasutustele suunatud koolitused

Huvigrupid: tugispetsialistid, õpetajad, tugiisikud

Lapsevanematele suunatud koolitused

Huvigrupid: HEV lapsevanemad, erinevate vanuserühmade lapsevanemad, tugiisikud. asenduskodud

Avalikule- ja erasektorile suunatud koolitused

Huvigrupid: KOV töötajad, hooldekodud, päevakeskused, sotsiaalne ettevõtlus, ettevõtjad